... ... English
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
BỘ MÁY TỔ CHỨC
TIN CỔ ĐÔNG
LIÊN HỆ
 
 
 
 
 
 
 
Skip Navigation Links
Trang chủ
Bộ máy tổ chức
Tin cổ đông
Văn bản nội bộ
Bản đồ vị trí
Liên hệ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Skip Navigation Links
Mỹ Lệ Hotel
Du lịch lữ hành
KD thương mại
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Skip Navigation Links
Beautiful Hotel
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
 
 
 
 
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019
16/10/2019
Tải về máy ...
 
Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019
16/10/2019
Tải về máy ...
 
Thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019
26/09/219
Tải về máy ...
 
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018
26/12/2018
Tải về máy ...
 
Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018
26/12/2018
Tải về máy ...
 
Quyết định của Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018
24/04/2018
Tải về máy ...
 
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018
24/04/2018
Tải về máy ...
 
Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018
24/04/2018
Tải về máy ...
 
Thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018
11/04/2018
Tải về máy ...
 
Thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017
15/12/2017
Tải về máy ...
 
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016
30/07/2016
Tải về máy ...
 
Phiếu xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016
20/07/2016
Tải về máy ...
 
Thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016
20/07/2016
Tải về máy ...
 
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông nhiệm kỳ II ( 2015-2020)
20/07/2015
Tải về máy ...
 
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ II ( 2015-2020)
10/07/2015
Tải về máy ...
 
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014
30/05/2014
Tải về máy ...
 
Phiếu xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014
14/05/2014
Tải về máy ...
 
Thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014
14/05/2014
Tải về máy ...
 
Phiếu xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014
14/05/2014
Tải về máy ...
 
Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014
14/05/2014
Tải về máy ...
 
Thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013
19/10/2013
Tải về máy ...
 
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Ban Kiểm Soát
19/10/2013
Tải về máy ...
 
Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát
19/10/2013
Tải về máy ...
 
Phiếu xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013
19/10/2013
Tải về máy ...
 
Phiếu đóng góp ý kiến
19/10/2013
Tải về máy ...
 
Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
19/10/2013
Tải về máy ...
 
Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013
19/10/2013
Tải về máy ...
 
Đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát
19/10/2013
Tải về máy ...
 
Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013
19/10/2013
Tải về máy ...
 
Nghị quyết 05 NQ/ĐHĐCĐ-CtyDL - Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2012
19/11/2012
Tải về máy ...
 
Thông báo số 02/TB/HDQT-CTyDL về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường 2012
05/10/2012
Tải về máy ...
 
Tờ Trình số 142TTr/CTyDL về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
29/09/2012
Tải về máy ...
 
Thông báo số 140 TB/CTyDL về việc chốt danh sách cổ đông
21/09/2012
Tải về máy ...
 
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
28/06/2012
Tải về máy ...
 
Thông báo triệu tập Đại Hội cổ đông thường niên 2012 của Hội đồng quản trị
12/06/2012
Tải về máy ...
 
Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
12/06/2012
Tải về máy ...
 
Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
12/06/2012
Tải về máy ...
 
Mẫu danh sách cổ đông tham gia đề cử
12/06/2012
Tải về máy ...
 
Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát
12/06/2012
Tải về máy ...
 
Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
12/06/2012
Tải về máy ...
 
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội dành cho cổ đông thể nhân
12/06/2012
Tải về máy ...
 
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội dành cho cổ đông pháp nhân
12/06/2012
Tải về máy ...
 
Mẫu phiếu xác nhận tham dự đại hội
12/06/2012
Tải về máy ...
 
 
 
 
   
 
Bản tin nội bộ

 
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019, CÔNG TY CP DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2019 (AGRITOUR ...

 
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016, CÔNG TY CP DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (AGRITOUR) ...

 
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, CÔNG TY CP DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (AGRITOUR), NHIỆM KỲ 2015 – 2020. Ngày 20/07/2015, tại trụ sở số 57-59 Thùy Vân, P2, Vũng Tàu, Công ty CP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã thông qua những báo cáo tổng kết trong nhiệm kỳ 2011 – 2015, đồng thời đưa ra phương hướng kế hoạch, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đại hội đồng Cổ đông đã bầu ra Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với các ông/ bà với chức vụ như sau: Hội đồng quản trị: Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Văn Trường - Ủy viên HĐQT, Ông Hoa Thanh Phong - Ủy Viên HĐQT, Bà Đào Thị Oanh - Ủy viên HĐQT, và ông Đặng Quang Phước - Ủy viên HĐQT Ban Kiểm Soát: Bà Đỗ Thị Phong Lan – Trưởng ban, Bà Nguyễn Thị Hạ - Phó ban, và bà Lê Thị Kim Oanh – Thành viên. Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, đúng luật và thành công tốt đẹp. ...

 
 
Ngày 08 tháng 06 năm 2014 Ông Trần Văn Mười – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Trường giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty. Với sự có mặt của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty và Khách sạn Mỹ Lệ. ...

 
 
Công ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Nông Nghiệp Việt Nam tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014 ...

 
 
Công ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Nông Nghiệp Việt Nam tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013 ...

 
 
Công ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Nông Nghiệp Việt Nam tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2012 ...

 
 
Đại Hội Công Đoàn Công ty lần thứ 5 - Nhiệm kỳ 2012 - 2015 ...

 
 
Agritour đón chào năm mới - Xuân Nhâm Thìn 2012 ...

 
 
Lãnh Đạo UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến thăm và chúc tết CB-CNV Công ty nhân dịp gặp mặt cuối năm 2011 và liên hoan Tất Niên đón xuân Nhâm Thìn - 2012 ...

1 2 3 4
 
 
Bản tin du lịch
   
 
Cổ đông chiến lược
 
 
 
   
 
 
   
 
Đăng nhập Đăng nhập